Budowlane

Fundamenty wag

Przy zakupie wagi elektronicznej samochodowej nieodzownym elementem jest budowa fundamentu oraz często również całej infrastruktury towarzyszącej. Waga samochodowa to nie tylko konstrukcja ale również, a zwłaszcza jej posadowienie czyli fundament. Tylko jego solidność wykonania oraz trwałość zapewnią bezawaryjną pracę samej wagi. Fundamenty które budujemy to przede wszystkim: głęboki wykop poniżej strefy zamarzania, w przypadku wag zagłębianych głęboki fundament umożliwiający prace serwisowe oraz eliminujący klinowanie się wag poprzez zabrudzenia, komplet uziemień, całość zbrojona i wylewana na miejscu, spadki zapewniające odpływ wody. 
W przypadku zabudowy wag proponujemy swoje usługi na dowód czego prezentujemy kolejne etapy budowanych przez nas wag wraz z innymi przykładowymi realizacjami.
Budujemy fundamenty pod wagi zagłębiane oraz wyniesione nawet w najcięższych warunkach i w niemożliwie szybkich terminach. 

pkt.1 Głęboki wykop poniżej strefy zamarzania pkt.2 Przygotowania do wypełnienia warstwą podsypki pkt.3 Utwardzanie, wyrównianie gruntu zagęszczarką pkt.4 Naznaczanie miejsc pod budowę ław,ścian fundamentowych pkt.5 Przygotowania pod wylanie warstwy chudego betonu pkt.6 Warstwa chudego betonu pkt.7 Montaż zbrojenia, uziemień oraz wylewka pierwszej warstwy betonu wraz z ławami oraz markami do zabudowy czujników pkt.8 Druga warstwa betonu wraz z odprowadzeniem spadkowym wody oraz odpływem pkt.9 Montaż konstrukcji, ustawianie wagi w fundamencie, szalowanie. pkt.10 Ostatnia warstwa betonu, wygładzanie masą zabezpieczającą Zagłębiany fundament pod 4 czujnikową wagę 18m Pierwsze stadium budowy fundamentu Gotowa płyta fundamentowa Wylewanie najazdu ... i po wyschnięciu kolejne zdjęcie Wydłużanie wagi kolejowej o 5m Budowa fundamentów wagi kolejowej Budowa fundamentów wagi kolejowej Budowa fundamentów wagi kolejowej