Indywidualne rozwiązania

Wagi kolejowe

 Elektroniczne wagi kolejowe oferujemy w kilku wariantach wykonania wynikających z warunków gruntowych, układu towarowego i potrzeb przyszłego użytkownika (w tym również wagi do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Wagi montowane są w fundamencie (głębokość do 1,2 m) wylewanym na mokro w miejscu posadowienia. Pomosty ważące wykonane są jako konstrukcje stalowe wypełnione betonem z zamontowanym włazem , który umożliwia wykonywanie czynności serwisowych pod wagą bez konieczności zdejmowania pomostu. Integralną część konstrukcji stanowią stalowo-betonowe najazdy zapewniające prawidłowe i stabilne połączeni wagi z układem torowym.

Soehnle WTEL 16/100 169000.00 zł NETTO
100 t
50 kg
Tak
Powiązane produkty
Soehnle WTEL 12/100 125000.00 zł NETTO
Soehnle WTEL 14/100 145000.00 zł NETTO
Soehnle WTEL 18/100 198000.00 zł NETTO
> <