Indywidualne rozwiązania

Wagi na monety

Przedstawiamy wagi przystosowane do pobierania opłat za ważenie. Znajdują one zastosowanie w aptekach, fitness, zakładach opieki zdrowotnej, spa oraz lotniskach do pobierania opłaty za ważenie bagaży.
Nasz model B150€Zł o parametrach Max=150kg, działka odczytowa 50g nadaje się do ważenia pacjentów oraz do rozliczeń handlowych. Wagi o innych parametrach wykonujemy według zapytania.
Wagi te występują w dwóch wersjach, przenośne z miernikiem na wysięgniku oraz stacjonarne z miernikiem przytwierdzonym na stałe do ściany.
Działanie wagi oparte jest na nowoczesnych mikroprocesorowych układach elektronicznych, a wynik ważenia udostępniany jest niezależnie na wyjściu Rs232 oraz dla osoby chcącej skorzystać z wagi, po wrzuceniu odpowiedniej monety. Kwota, po której wynik jest wyświetlany, jest programowalna z możliwością dostosowania dla obcych walut.
Cena netto B150€Zł 3800,00zł
Inne modele według indywidualnej wyceny