Rozwiązania dla branż

Apteki

W aptekach wagi są wykorzystywane do sporządzanie leków recepturowych. Rozróżniamy 2 rodzaje wag, o większej dokładności tzw. wagi proszkowe oraz wagi o większej dopuszczalnej masie ważenia tzw. wagi do płynów lub wagi tarowe.
 

AXIS BA150L 1580.00 zł NETTO
150 kg
50 g
Tak
Powiązane produkty
AXIS B150LZL 2590.00 zł NETTO
> <