Rozwiązania dla branż

Mieszanie kolorów

Przy mieszaniu różnego rodzaju kolorów często stosowane są wagi do doboru barwników. Dobrym przykładem jest produkcja lakierów do mebli choć zastosowanie tej metody jest szersze. Przy tego rodzaju specyficznych zastosowaniach, kiedy waga w wyjątkowy sposób narażona jest na trudne do wyczyszczenia zabrudzenia, dobrym wyborem są wagi z wyświetlaczem niezależnym od platformy. Przy takim rozwiązaniu odczyt masy możliwy jest w każdym przypadku niezależnie od zalania. Dodatkowym rozwiązaniem proponujemy dodatkowy zewnętrzny przycisk tarowania aby całkowicie uniezależnić operatora od konstrukcji wagi.
W zależności od dokładności która jest nam potrzebna oraz wielkości pojemnika proponujemy następujące wagi: do 600g o dokładności 0,01g oraz do 10kg o dokładności 0,1g lub przy dużych pojemnikach zmodyfikowana wersja wagi BA30 do max 32kg o dokładności 0,5g 
Jeżeli barwniki oraz farby są łatwopalne bądź wybuchowe i gdy wagi pracują w strefie zagrożonej wybuchem proponujemy wagi do strefy Ex2/22. Do zastosowań farbiarskich produkujemy specjalne zmodyfikowane wersje z zwiększoną dokładnością oraz dodatkowym tarowaniem.