Indywidualne rozwiązania

Wagi hakowe do pracy w wysokich temperaturach

Wagi hakowe serii HATAWO to wysoce specjalistyczne urządzenia do pracy wysokich temperaturach. Każda waga zabezpieczana jest przed wpływem temperatury za pomocą materiałów ogniotrwałych. Wyniki przesyłane są zdalnie za pomocą drogi radiowej oraz pilota z zdalnym odczytem.
Ze względu na zróżnicowanie temperatur oraz wysokości zawieszenia wag przy różnych procesach technologicznych indywidualnie określamy czas pracy w w/w środowisku.
W ofercie również mierniki siły, wagi trawersowe oraz standardowe wagi hakowe.