Indywidualne rozwiązania

Klasyfikacja produktów

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie segregacji, dyskryminacji produktów nie spełniających kryteriów masy oraz klasyfikacji. W naszej ofercie urządzenia automatyczne oraz tańsze wersje manualne. Za pomocą masy możemy produkty: odrzucać, klasyfikować, segregować, przyporządkowywać. Rozwiązujemy wszelkie nietypowe rozwiązania. 

Seria CB

Wagi sortujące pozwalają zbudować system sortowania jedno lub wieloskładnikowego wykorzystując posiadane wykonawcze urządzenia sterujące. Programowania miernika dokonuje się za pomocą jego klawiatury lub RS232C. Wagi sterują 6 urządzeniami sortującymi które można w własnym zakresie podłączyć z dowolnymi urządzeniami poprzez wyjścia sterujące. Wagi w standardzie posiadają oprogramowanie umożliwiające sterowanie z poziomu komputera. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania na drugim wyświetlaczu nazw produktów. 

ZALETY ZESTAWU SEGREGUJĄCEGO CB: 
LP 2550 
* Opcjonalnie:
* wyświetlanie nazw receptur
* podświetlenie wyświetlacza LCD
* wejście Restart umożliwiające podłączenie czujnika dotykowego inicjującego rozpoczęcie cyklu sortowania
* złącze zewnętrznych klawiszy sterujących CW-3000

Dyskryminator masy CW-3000 to urządzenie zorientowane na wykrywanie i odrzucanie, w trybie ruchomym, tych produktów, których masa znajduje się powyżej, na granicy lub poniżej przedziałów przyjętych przez system. Znajduje ono zastosowanie przede wszystkim w zakładach produkcyjnych oraz na magazynach, w celu kontroli wewnętrznej. 

ZALETY DYSKRYMINATORA MASY CW-3000: 

LP 2550 
* ważenie dynamiczne (w ruchu), do 80 paczek na minutę
* zakres ważenia do 3kg/1g, 6kg/2g, 10kg/5g
* żaden, 1 lub 2 systemy odrzutu (w celu zgrupowania wszystkich odrzuconych produktów lub w celu pogrupowania odrzuconych produktów na dwa sektory: produkty z masą niższą niż przyjęte minimum i produkty z masą powyżej przyjętego maksimum)
* obudowa ze stali nierdzewnej 
* 8000 PLU 
* konsola z graficznym wyświetlaczem 
* połączenie z komputerem: RS232/422, Ethernet
* oprogramowanie (umożliwia zarządzanie danymi odnośnie produkcji i programowania za pośrednictwem DIBAL Windows RMS/DCS)
* rozmiary produktów: do 350(W) x 290(D) mm 

folder produktu 

przykładowe działanie 1 

przykładowe działanie 1 

przykładowe działanie 1 GW-3000

Klasyfikator produktów GW-3000 to urządzenie, które sortuje w trybie ruchomym produkty, których masa zawiera się w obrębie przyjętych przedziałów. Produkty z każdego zaprogramowanego przedziału są składowane automatycznie w oddzielnych depozytach. Rozwiązanie to jest wykorzystywane przede wszystkim w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych oraz magazynach.


ZALETY KLASYFIKATORA PRODUKTÓW GW-3000: 

LP 2550 
* ważenie dynamiczne (w ruchu), do 80 paczek na minutę
* zakres ważenia do 3kg/1g, 6kg/2g, 10kg/5g
* żaden, 1 lub 2 systemy odrzutu (w celu zgrupowania wszystkich odrzuconych produktów lub w celu pogrupowania odrzuconych produktów na dwa sektory: produkty z masą niższą niż przyjęte minimum i produkty z masą powyżej przyjętego maksimum)
* obudowa ze stali nierdzewnej 
* 8000 PLU 
* konsola z graficznym wyświetlaczem 
* połączenie z komputerem: RS232/422, Ethernet
* oprogramowanie (umożliwia zarządzanie danymi odnośnie produkcji i programowania za pośrednictwem DIBAL Windows RMS/DCS)
* rozmiary produktów: do 350(W) x 290(D) mm