Rozwiązania dla branż

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wagi spełniające wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności spełniające wymagania Art. 51. 1. o treści:

1) legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze
zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń
odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu;

Perst Perst 1300.00 zł NETTO
Tak
AXIS ME12-15K-A5 2010.00 zł NETTO
15 kg
5 g
Tak
AXIS ME12-BA60-MV 7035.00 zł NETTO
60 kg
20 g
Tak
AXIS ME12-150K-A8 2250.00 zł NETTO
150 kg
50 g
Tak
AXIS ME12-4BA600PA 4260.00 zł NETTO
600 kg
200 g
Tak
AXIS ME12-1500-B 4460.00 zł NETTO
1.5 t
500 g
Tak
Powiązane produkty
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak