Jak zminimalizować pracę człowieka czyli

Automatyzacja ważenia

    Istnieje szereg rozwiązań które pozwalają za zminimalizowanie pracy człowieka w procesie ważenia, a nawet na jego zastąpienie. Rozwój technologii szybko rozwija się w tym kierunku, głównie w związku z problemami na rynku pracy, które mogą aktualnie występować. Często niewielkim kosztem można zautomatyzować procesy produkcyjne, kontrolne zaoszczędzając na pracy ludzkiej, którą można lepiej wykorzystać niż po prostu ręcznym nakładaniem produktu na wagę, odczytem danych czy ich zapisem.

    Każdy proces wymaga indywidualnego podejścia i nie da się stworzyć jednej oferty dla każdej z branż, lecz podstawowe możliwości są następujące:

- zastąpienie ręcznego dozowania półproduktów za pomocą wag dozujących automatycznych

- kontola masy produktów czy kontrola towarów paczkowanych możliwa jest za pomocą tzw. checkweigher-ów

- automatyczna archiwizacja danych zastępująca ręczne zapiski

- system automatycznego ważenia na wagach samochodowych

- automatyczne systemy ważąco etykietujące

- wagi do ładowarek usprawniające i przyśpieszające procesy załadunku

- przenośniki taśmowe przyśpieszające i automatyzujące procesy załadunku

- wagi na wózkach widłowych wykorzystywane do ważenia podczas procesu przewozu ładunków

- kontrola liczby sztuk zastępująca ręczne przeliczanie

oraz wiele wiele innych indywidualnych rozwiązań o które trzeba spytać. 

    Każdy proces ważenia jest inny i jeśli jest jakiś pomysł na autmatyzację, wyeliminowanie pracy człowieka to prosimy o kontakt. Mam dużo praktyki oaz wyobraźni aby spróbować rozwiązać wiele problemów.