Usługi

Wzorcowanie wag

W strukturach naszej firmy działa Laboratorium Wzorcujące nr Akredytacji AP 149. Laboratorium w ramach akredytacji wykonuje wzorcowania wag nieautomatycznych do 60000kg.
Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru. Mówiąc prościej, polega na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego. Wychodząc naprzeciw nowym przepisom oraz wymaganiom, zaczęliśmy proponować naszym klientom usługę wzorcowania wszelkiego typu wag – począwszy od wag taśmowych, głównie do rozliczeń Co2, poprzez wagi przemysłowe, a skończywszy na wagach laboratoryjnych dla tzw. laboratoriów akredytowanych.

Nasza firma wykonuje przed każdym wzorcowaniem całą obsługę techniczną identyczną jak przy legalizacji, doprowadzając każdą wagę do jak najlepszych wskazań wyników metrologicznych – włącznie z naprawami, regulacjami oraz konserwacjami. Takie podejście pozwala na uzyskanie świadectwa wzorcowania ze zgodnością z wymaganiami, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz automatyczne. Wykonywane przez nas wzorcowanie wag to gwarancja najwyższej jakości.

Do każdej wykonanej usługi dostarczamy Świadectwo Wzorcowania na zgodność z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Każde wydane przez nas świadectwo zawiera wyniki wzorcowania wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru zgodnie z EA-4/02 oraz potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej. Na początku 2020 r. rozszerzyliśmy naszą akredytację o wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności M1 oraz wzorcowanie wiskozymetrów rotacyjnych elektronicznych.

Zakres akredytacji

AP 149

Certyfikat Akredytacji PCA