Usługi

Wzorcowanie

   W strukturach naszej firmy działa Laboratorium Wzorcujące nr Akredytacji AP 149. Laboratorium w ramach akredytacji wykonuje wzorcowania wag nieautomatycznych do 60000kg.

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru.
Mówiąc prościej polega na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego.

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom oraz wymaganiom zaczęliśmy proponować naszym klientom usługę wzorcowania wszelkiego typu wag.
Począwszy od wag taśmowych, głównie do rozliczeń Co2 po przez wagi przemysłowe, a skończywszy na wagach laboratoryjnych dla tzw. laboratoriów akredytowanych.

Nasza firma wykonuje przed każdym wzorcowaniem całą obsługę techniczną identyczną jak przy legalizacji, doprowadzając każdą wagę do jak najlepszych wskazań wyników metrologicznych, włącznie z naprawami, regulacjami oraz konserwacjami. Takie podejście pozwala na uzyskanie świadectwa wzorcowania ze zgodnością z wymaganiami, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz automatyczne.

Do każdej wykonanej usługi dostarczamy Świadectwo Wzorcowania na zgodność z Normą PN/EN ISO/IEC 17025:2005


Świadectwo zawiera wyniki wzorcowania wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru zgodnie z EA-4/02 oraz potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej.

Na początku 2020 r. rozszerzyliśmy naszą akredytację o wzorcowanie wzorców masy klasy dokładności M1 oraz wzorcowanie wiskozymetrów rotacyjnych elektronicznych.

Certyfikat Akredytacji PCA

Zakres akredytacji

AP 149