Budowlane

Fundamenty wag

Przy zakupie wagi elektronicznej samochodowej nieodzownym elementem jest budowa fundamentu oraz często również całej infrastruktury towarzyszącej. Waga samochodowa to nie tylko konstrukcja ale również, a zwłaszcza jej posadowienie czyli fundament. Tylko jego solidność wykonania oraz trwałość zapewnią bezawaryjną pracę samej wagi. Fundamenty które budujemy to przede wszystkim: głęboki wykop poniżej strefy zamarzania, w przypadku wag zagłębianych głęboki fundament umożliwiający prace serwisowe oraz eliminujący klinowanie się wag poprzez zabrudzenia, komplet uziemień, całość zbrojona i wylewana na miejscu, spadki zapewniające odpływ wody. 
W przypadku zabudowy wag proponujemy swoje usługi na dowód czego prezentujemy kolejne etapy budowanych przez nas wag wraz z innymi przykładowymi realizacjami.
Budujemy fundamenty pod wagi zagłębiane oraz wyniesione nawet w najcięższych warunkach i w niemożliwie szybkich terminach. 

Głęboki wykop poniżej strefy zamarzania

Przygotowania do wypełnienia warstwą podsypki

Utwardzanie, wyrównywanie gruntu zagęszczarką

Naznaczanie miejsc pod budowę ław,ścian fundamentowych

Przygotowania pod wylanie warstwy chudego betonu

Warstwa chudego betonu

Montaż zbrojenia, uziemień oraz wylewka pierwszej warstwy betonu wraz z ławami oraz markami do zabudowy czujników

Druga warstwa betonu wraz z odprowadzeniem spadkowym wody oraz odpływem

Montaż konstrukcji, ustawianie wagi w fundamencie, szalowanie.

Ostatnia warstwa betonu, wygładzanie masą zabezpieczającą

Zagłębiany fundament pod 4 czujnikową wagę 18m

Pierwsze stadium budowy fundamentu

Gotowa płyta fundamentowa

Wylewanie najazdu

... i po wyschnięciu

kolejne zdjęcie

Wydłużanie wagi kolejowej o 5m

Budowa fundamentów wagi kolejowej

Budowa fundamentów wagi kolejowej

Budowa fundamentów wagi kolejowej

Dostosowanie fundamentu wagi mechanicznej do zabudowy nowej samochodowej elektronicznej.